Nuomos sutarties įregistravimas Registrų centre

Nunuomos sutarties iregistravimasomos sutarties įregistravimas Registrų centre gali būti naudingas tiek nuomotojui, tiek nuomininkui. Nuomotojas, įregistravęs nuomos sutartį, atsakomybę už komunalinių mokesčių mokėjimą, už tretiems asmenims padarytą žalą iš karto perkelia nuomininkams.  Nuomininkas, turėdamas įregistruotą sutartį, gali būti tikras, kad savininkas be jo sutikimo nenutrauks sutarties anksčiau laiko. 

Kaip įregistruoti sutartį Registrų centre

Sutartį turi pasirašyti visi buto/namo savininkai

Norint įregistruoti sutartį Registrų centre, reikia, jog ji būtų sudaryta raštu ir pasirašyta visų buto/namo savininkų, pvz., jei butas priklauso sutuoktiniams, tai sutartį turi pasirašyti abu sutuoktiniai ir pan.

Jei butas/namas įkeistas, reikalingas kreditoriaus sutikimas

Jei nuomojamas butas/namas yra įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai, turite pateikti rašytinį tos kredito įstaigos sutikimą dėl buto/namo nuomos.

Prašymas dėl įregistravimo

Prašymą dėl nuomos sutarties įregistravimo galima pateikti nuvykus į Registrų centrą arba internetu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu. Prašymą gali pateikti viena iš sutarties šalių arba jų įgaliotas asmuo.