Nekilnojamojo turto mokestis gyventojams 2019 m.

Kada taikomas nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 2015m. sausio 1d. nekilnojamojo turto mokestis gyventojams, turintiems gyvenamosios, ūkio paskirties ir panašų turtą, taikomas tada, kai jų bendra turimo nekilnojamojo turto vertė viršija 220.000 eurų (iki 2014m. gruodžio 31d. ši vertė buvo 1.000.000 Lt) . Jei bendra turto vertė yra didesnė nei 220.000 eurų,viršijanti dalis apmokestinama 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Nekilnojamojo turto mokestis turi būti deklaruotas (KIT715 forma) ir sumokėtas iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų ar neįgalų vaiką, mokestinė vertė nuo kurios skaičiuojamas mokestis yra 286.000 eurų.

Komercinės paskirties patalpų  (prekybos, paslaugų, administracines ir kt.) nekilnojamojo turto mokestis turi būti deklaruotas (KIT711 forma) ir sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris gali būti nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės.

Svarbu žinoti, jog nekilnojamojo turto mokestinė vertė skaičiuojama ne kiekvienam asmeniui atskirai, bet visai šeimai. Šeimą sudaro sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius) ir vaikai (įvaikiai) iki 18m.

Kaip sužinoti nekilnojamojo turto mokestinę vertę

Nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas nuo mokestinės vertės, kurią nustato ir skelbia VĮ „Registrų centras“. Norėdami sužinoti mokestinę vertę, tai galite padaryti dviem būdais:

  1. Kreiptis į VĮ „Registrų centras“ su prašymu gauti mokestinės (bazinės) vertės išrašą arba
  2. Apsilankius internete http://wwwregistrucentrass.ltmasvertt/paieska_unjspp įrašyti nekilnojamojo turto unikalų numerį (tai taikoma tik masiniu būdu įvertintam nekilnojamam turtui).

Svarbu žinoti, kad nekilnojamojo turto vertė gali būti nustatoma ir pagal individualų vertinimą, jei tas vertinimas buvo atliktas taikant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus vertės nustatymo metodus ir šio vertinimo metu nustatyta vertė nuo mokestinės (bazinės) vertės skiriasi daugiau nei 20 procentų.

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo terminas gyventojams

Nekilnojamojo turto mokestis gyvenamosios paskirties turtui turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kada buvo įsigytas ar perimtas valdyti nekilnojamasis turtas, o mokestis nebetaikomas nuo kito mėnesio po turto pardavimo ar perleidimo kitam asmeniui.

Nekilnojamojo turto mokestis netaikomas turtui, kuris:

  1. nenaudojamas dėl nebaigtos statybos;
  2. naudojamas žemės ūkio veikloje;
  3. naudojamas švietimo darbui;
  4. naudojamas socialinei globai ir priežiūrai;
  5. naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės individualiai kūrybinei veiklai;
  6. naudojamas laidojimo paslaugoms teikti;
    ir kt. įstatyme numatytam atvejui.

Daugiau informacijos apie nekilnojamojo turto mokestį sužinoti Nekilnojamojojo turto mokesčio įstatyme arba paskambinę telefonu 1882.

lt_LTLietuvių kalba